Kancelária prezidenta SR

Faktúry, zverejnené podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam.

Doklad/fak Predmet Cena s DPH [€] Číslo zml. Číslo obj. Dodávateľ (IČO) Dátum úhrady
2300817/7293655370 El.energia-KP, Rezidencia 08/2023 6 024,06 116/2022 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
44 483 767
18.9.2023 12.9.2023
2300804/23080412 Upratovacie služby 08/2023 9 216,69 46/2023 AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6
960 01 Zvolen
46 268 995
18.9.2023 11.9.2023
2300803/23080411 Opravy a údržba budov 08/2023 7 694,68 44/2023 AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6
960 01 Zvolen
46 268 995
18.9.2023 11.9.2023
2300791/2023357 Žardiniéry, vence, kytice 08/2023 1 655,00 524,531,534,537,548,549,550,554,562,570,576,578,579 RE+MI, s.r.o.
Hlavné nám. 2
811 01 Bratislava
35 708 654
18.9.2023 7.9.2023
2300814/1002307085 Operatívny leasing-el.vozidlo 09/2023 583,08 123/2021 UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Šancová 1/A
814 99 Bratislava
35 820 381
14.9.2023 12.9.2023
2300810/230421 Pranie prádla-T.Javorina 08/2023 201,14 23/2023 renova Spišská Belá, s.r.o.
Moskovská 509/8
059 01 Spišská Belá
46 157 859
14.9.2023 12.9.2023
2300808/20230345 Odlepenie polepu, ošetrenie karosérie 36,00 17/2022 Atalon, s.r.o.
Pri Starom letisku 1
831 07 Bratislava
43 946 585
14.9.2023 11.9.2023
2300807/10230035 Koučing pre vedúcich zamestnancov KP SR 440,00 427/2023 Jozef Květenský
Krivánska 6616/30
974 11 Banská Bystrica
52 610 799
14.9.2023 11.9.2023
2300806/7292479260 El.energia-T.Javorina 08/2023 774,95 116/2022 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
44 483 767
14.9.2023 11.9.2023
2300805/7293655315 El.energia-GP 08/2023 9 023,39 116/2022 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
44 483 767
14.9.2023 11.9.2023
2300802/8100000069 Splátka dane z nehnuteľností r. 2023 90,05 123/2019 Kancelária Národnej rady SR
Nám. A. Dubčeka 1
812 80 Bratislava
00 151 491
14.9.2023 11.9.2023
2300801/20234 Grafické práce 875,00 596/2023 Juraj Koreň - KERPORAK
Jelšová 3
831 01 Bratislava
43 423 281
14.9.2023 11.9.2023
2300798/231001003 Mesačný servis IT 07/2023 480,00 43/2023 CDP, spol. s r.o.
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava
31 340 563
14.9.2023 8.9.2023
2300790/230100160 Upratovacie a čistiace práce-RP Košice 08/2023 144,00 61/2022 Home&Industry Services s.r.o.
Hviezdoslavova 7
040 34 Košice
46 866 442
14.9.2023 7.9.2023
2300809/4123029915 Pevné telefónne linky, internet 08+09/2023 1 125,11 21/2021 SWAN, a. s.
Landererova 12
811 09 Bratislava
35 680 202
13.9.2023 11.9.2023
2300799/231001135 Mesačný servis IT 08/2023 480,00 43/2023 CDP, spol. s r.o.
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava
31 340 563
13.9.2023 8.9.2023
2300788/230090 Vence na pietny akt pri príležitosti 79. výročia SNP 200,00 569/2023 Dagmar Orosová - Kvetinárstvo u Dagmary
Hviezdoslavova 7
040 01 Košice
10 812 580
13.9.2023 6.9.2023
2300800/8334541078 Pevné telefónne linky 09/2023 46,80 27/2023 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35 763 469
12.9.2023 8.9.2023
2300797/2320058 Inštalačné a konfiguračné práce na serveri Domino 1 128,00 454/2023 eDevelopment, s.r.o.
Dlhá 2
900 31 Stupava
35 849 428
12.9.2023 8.9.2023
2300794/12300150 Ochranné sklo pre mobilný telefón 15,00 604/2023 MMTel SK s.r.o.
Trenčianska 17
821 09 Bratislava
53 835 794
12.9.2023 8.9.2023