Kancelária prezidenta SR

Faktúry, zverejnené podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam.

Doklad/fak Predmet Cena s DPH [€] Číslo zml. Číslo obj. Dodávateľ (IČO) Dátum úhrady
2000868/2012312 LCD monitor 233,00 657/2020 František Majtán - Euronics TPD
Farského 26
851 01 Bratislava
11 790 547
- 3.11.2020
1901123/1901003 Preloženie kamery a zabezpečovacích prvkov 2 083,03 760/2019 FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14
974 01 Banská Bystrica
00 634 743
- 29.11.2019
2100700/3021411434 Stravné lístky 9 995,00 7/2020 EKS DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
36 391 000
22.9.2021 20.9.2021
2100696/221105 Welcome drink - oficiálna návšteva prezidenta Nemeckej spolkovej republiky v SR dňa 02.09.2021 216,00 473/2021 BE COOL, s.r.o.
Krajinská 37
821 06 Bratislava
35 751 452
22.9.2021 17.9.2021
2100695/221104 Catering pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku dňa 02.09.2021 2 929,80 472/2021 BE COOL, s.r.o.
Krajinská 37
821 06 Bratislava
35 751 452
22.9.2021 17.9.2021
2100683/2100642 Kontrola systému EPS-T.Javorina 120,00 27/2020 FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14
974 01 Banská Bystrica
00 634 743
22.9.2021 14.9.2021
2100681/600214 Tlmočenie, preklad 904,80 443/2021 LINGUITY, s. r. o.
Nám. M. Benku 12
811 07 Bratislava
44 057 776
22.9.2021 14.9.2021
2100679/210433 Projekt organizácie dopravy 4 560,00 419/2021 Mobilita servis, spol. s r.o.
Technická 6
821 04 Bratislava
35 693 011
22.9.2021 10.9.2021
2100693/99487968 Mesačník Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2022 76,00 497/2021 PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36 371 271
21.9.2021 8.9.2021
2100690/244356 Ubytovanie delegácie prezidenta Nemeckej spolkovej republiky počas oficiálnej návštevy na Slovensku 3 595,30 466/2021 Best Hotel Properties,a.s.
Hodžovo nám. 2
811 06 Bratislava
35 740 701
21.9.2021 14.9.2021
2100688/20210174 Nákup medu - dary P SR pri príležitosti návštevy Svätého Otca v Slovenskej republike 920,00 447/2021 Ponašom s.r.o.
Poštárka 3298/116
085 01 Bardejov
53 022 653
21.9.2021 14.9.2021
2100687/4293106921 Zemný plyn-GP, KP, T.Javorina 8/2021 2 024,51 104/2020 innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo nám. 13
811 02 Bratislava
44 291 809
20.9.2021 14.9.2021
2100685/7294131879 El.energia-GP 8/2021 3 037,37 103/2020 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
44 483 767
20.9.2021 14.9.2021
2100682/211001090 Zmluvný mesačný servis IT 8/2021 444,00 47/2021 CDP, spol. s r.o.
Trnavská cesta 74/A
821 02 Bratislava
31 340 563
20.9.2021 14.9.2021
2100678/342 Tonery 52,80 502/2021 JURIGA spol.s r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava
31 344 194
20.9.2021 10.9.2021
2100670/8290001911 Internet 9/2021 464,40 18/2020 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35 763 469
20.9.2021 9.9.2021
2100669/4121023064 Pevné telefónne linky, internet 8+9/2021 1 166,35 21/2021 SWAN, a. s.
Landererova 12
811 09 Bratislava
47 258 314
20.9.2021 9.9.2021
2100652/1210929952 Internet 9/2021 44,99 21/2021 SWAN, a. s.
Landererova 12
811 09 Bratislava
47 258 314
20.9.2021 6.9.2021
2100689/20210089 Oprava malej garážovej brány v Karácsonyiho paláci 273,60 440/2021 BeSecure s.r.o.
Za dráhou 6137/21
902 01 Pezinok
50 641 280
17.9.2021 14.9.2021
2100686/7293243282 El.energia-KP, Pažického 8/2021 1 925,16 103/2020 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
44 483 767
17.9.2021 14.9.2021