Faktúry, zverejnené podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

Číslo dokladu/fak
Predmet
Cena s DPH [€]
Číslo zml.
Číslo obj.
Dodávateľ, adresa, IČO
Dátum úhrady
1700079/1700341414 Nájomné byt + zariadenie 2/2017 1 043,00 63/2016 Správa služieb diplomatického zboru a.s.
Palisády 31
81106 Bratislava
35822163
10.2.2017
1700072/2017051 Žardiniéry v GP 88,00 41/2017 RE+MI, s.r.o.
Hlavné námestie 2
811 01 Bratislava
35708654
10.2.2017
1700077/170017 Tematický monitoring médií 01/2017 648,00 62/2016 EKS STORIN plus s.r.o.
Riazanská 57
831 03 Bratislava
47599090
10.2.2017
1700067/2017019 Prenájom montážnej plošiny 112,80 31/2017 M.S.TEAM s.r.o.
Korytnická 2
821 06 Bratislava
36777609
10.2.2017
1700086/012017 Návrh ocenenia prezidenta 100,00 59/2017 Mgr. art. Andrea Ďurianová
ČSA 272/74
96701 Kremnica
10.2.2017
1700092/4590770466 PHM + umývanie vozidiel 01/2017 978,74 32/2007 SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
10.2.2017
1700080/1700341402 Prevádzkové náklady byt 2/2017 218,18 63/2016 Správa služieb diplomatického zboru a.s.
Palisády 31
81106 Bratislava
35822163
10.2.2017
1700093/1428742 Predplatné na rok 2017 - Zdravotnícke noviny 75,62 60/2017 MAFRA Slovakia, a.s.
Nobelova 34
83605 Bratislava
31333524
10.2.2017
1700090/1700341413 Nájom byt + zariadenie 1/2017 1 043,00 63/2016 Správa služieb diplomatického zboru a.s.
Palisády 31
81106 Bratislava
35822163
10.2.2017
1700062/1020170041 Ubytovanie dňa 24.01.2017 85,60 26/2017 Hotel Metropol a.s.
Štefánikovo námestie 2
052 01 Spišská Nová Ves
31673074
10.2.2017
1700088/00082017 Vyúčtovanie energií r.2016 800,18 88/2015 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
35987006
8.2.2017
1700059/1700840 Cateringové služby pri príležitosti stretnutia s obeťami holokaustu 201,70 49/2017 PROMENÁDA, a.s.
Tyršovo nábrežie 1
040 01 Košice
35908467
7.2.2017
1700064/81238166 Prenájom dávkovačov, dezinfekcia 02/2017 104,64 57/2016 EKS AQUA PRO, s.r.o.
Pod Furčou 7
040 01 Košice
36184683
7.2.2017
1700060/01946109 Káblová televízia KP 67,40 19/2015 UPC broadband slovakia, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava
35971967
7.2.2017
1700063/82271752 Pramenitá voda 01/2017 106,80 57/2016 EKS AQUA PRO, s.r.o.
Pod Furčou 7
040 01 Košice
36184683
7.2.2017
1700045/200302017 Oprava spínača pások na frankovacom stroji 43,20 22/2017 ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina
31611630
7.2.2017
1700058/20173 Dizajn - program štátnych vyznamenaní, parkovacie a návštevné karty 190,00 721/16 Ondrej Jób
Vyšné Fabriky 15/21
033 01 Liptovský Hrádok
3.2.2017
1700020/1101700233 CullCharge charge and data cable iPhone/Android 1 786,80 17/2017 WESTech, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
35796111
3.2.2017
161907/116205443 Zrážková voda GP 12/2016 158,56 85/2016 BVS, a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
35850370
2.2.2017
1700054/171026 Ubytovanie dňa 23.01.2017 63,50 25/2017 Novitech Partner s.r.o.
Moyzesova 58
040 01 Košice
36203360
2.2.2017


© 2016 Kancelária prezidenta SR Technický prevádzkovateľ - webmaster