Faktúry, zverejnené podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

Číslo dokladu/fak
Predmet
Cena s DPH [€]
Číslo zml.
Číslo obj.
Dodávateľ, adresa, IČO
Dátum úhrady
1700285/1011709775 Doplnenie zásob skladu nápojov - dobropis 175,56 188/2017 KON-RAD Bratislava
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
684104
10.4.2017
1700287/1170352508 Internet 03/2017 180,00 50/2016 SWAN, a.s.
Borska 6
841 04 Bratislava
47258314
12.4.2017
1700319/1000017537 Monitoring 3/2017 540,00 92/2016 TASR
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
31320414
21.4.2017
1700322/17058 Jarná deratizácia 419,40 163/2017 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o.
Exnárova 23
98559 Vidiná
36044822
21.4.2017
1700289/1710100121 Servisné práce IT 3 090,84 112/2017 Softline Services, a.s.
J.Hagaru 9
831 51 Bratislava
35826304
21.4.2017
1700302/201710045 Služby spojené s prevádzkou a údržbou LZ za 3/2017 1 995,00 49/2016 Jaroslav Strachan - PENZIÓN STRACHAN
Ždiar 530
059 55 Ždiar
37115260
21.4.2017
1700300/170378 Mesačný servis 03/2017 478,80 37/2016 CDP spol. s r.o.
Trnavska cesta 74/A
82102 Bratislava
31340563
21.4.2017
1700323/1072017 Konverzačný kurz francúzskeho jazyka 160,00 36/2017 Institut Francais de Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava
31783112
21.4.2017
1700304/2795068032 Telekomunikačné služby 4/2017 181,02 6/2017 SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
21.4.2017
1700299/2017102 Preventívne prehiadky za 01-03/2017 207,00 23/2016 EKS Balsam, s.r.o.
Slovenská 5
085 01 Bardejov
36488925
21.4.2017
1700312/1700222 Oprava garážovej brány - natiahnutie laniek 46,00 168/2017 EXIM ALARM s.r.o.
Komárňanská 59
82105 Bratislava
36498068
19.4.2017
1700317/1700640 Zošívačka Novus 45,36 174/2017 GC Tech Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
36880574
19.4.2017
1700313/211700434 Vlajky a stolové vlajky - Monatské kniežatstvo 469,44 210/2017 2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
17315786
19.4.2017
1700315/1700221 Dodanie a montáž pohonu na garážovú bránu 598,96 209/2017 EXIM ALARM s.r.o.
Komárňanská 59
82105 Bratislava
36498068
19.4.2017
1700267/517405483 Dobropis - vodné, stočné v TJ za 1/4 roku 2017 14,14 74/2005 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
36500968
19.4.2017
1700311/22017131 Výmena čelného skla na motorovom vozidle KP SR 66,39 96/2017 Hilka, s.r.o.
Vajnorská 173
831 04 Bratislava
50729454
19.4.2017
1700193/80632017 Demontáž a montáž stola 386,40 715/2016 Kancelária NR SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava
151491
18.4.2017
1700236/260024382 Palubné občerstvenie BA-Rio de Janeiro-BA 4 864,01 faxom MV SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
151866
18.4.2017
1700286/2017202 Kytice, veniec za 03/2017 370,00 121/17, 160/17, 161/17, 123/17,148/17, 173/17 RE+MI, s.r.o.
Hlavné nám. 2
811 01 Bratislava
35708654
18.4.2017
1700303/4590794661 PHM + umývanie vozidiel - 2. časť za 03/2017 905,32 32/2007 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
18.4.2017


© 2016 Kancelária prezidenta SR Technický prevádzkovateľ - webmaster