Faktúry, zverejnené podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

Číslo
Zverejnené
Dodávateľ
Predmet
Suma [€]
Obsah
2/2011 7.3.2011 CWS-boco Slovensko,s.r.o. Prenájom hyg.zariadení 202,49 [PDF súbor]
4/2011 7.3.2011 BVS, a.s. Vodné, stočné za XII./2010 102,70 [PDF súbor]
5/2011 7.3.2011 RE+MI, s.r.o. Kvetinová výzdoba 30,00 [PDF súbor]
6/2011 7.3.2011 Dolphin Slovakia s.r.o. Pitná voda 56,55 [PDF súbor]
7/2011 7.3.2011 Softline Services, a.s. Servisné služby 237,48 [PDF súbor]
8/2011 7.3.2011 ZSE Energia, a.s. El. energia 262,61 [PDF súbor]
9/2011 7.3.2011 ZSE Energia, a.s. El.energia 1 864,74 [PDF súbor]
10/2011 7.3.2011 ZSE Energia, a.s. El.energia 491,33 [PDF súbor]
11/2011 7.3.2011 SPP, a.s. Zemný plyn 107,00 [PDF súbor]
12/2011 7.3.2011 SPP, a.s. Zemný plyn 1 710,00 [PDF súbor]
17/2011 22.3.2011 AJFA+AVIS, s.r.o. Odborná publikácia 48,00 [PDF súbor]
21/2011 7.3.2011 Gastro Čašnícke služby 890,00 [PDF súbor]
22/2011 7.3.2011 ZUČIKO s.r.o. Upratovacie, čistiace a drobné údržb.práce 2 375,74 [PDF súbor]
24/2011 22.3.2011 Slovenská pošta a.s. Predplatné-denná tlač 148,72 [PDF súbor]
29/2011 7.3.2011 František Belica Tlač. služby - štátne vyznamenania 268,92 [PDF súbor]
30/2011 7.3.2011 Kvetinárstvo Dagmar Orosová Veniec 70,00 [PDF súbor]
31/2011 7.3.2011 Rudolf Maďoran-Doran Košice Upratovacie práce-RP KPSR Košice 355,51 [PDF súbor]
32/2011 7.3.2011 BVS, a.s. Zrážková voda 194,46 [PDF súbor]
33/2011 7.3.2011 BVS, a.s. Zrážková voda 81,93 [PDF súbor]
34/2011 7.3.2011 BVS, a.s. Vodné, stočné 174,57 [PDF súbor]


© 2011 Kancelária prezidenta SR Technický prevádzkovateľ - webmaster