Zmluvy, zverejnené podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam:

Číslo
Zverejnené
Dodávateľ
Predmet
Suma [€]
Obsah
9/2011 22.3.2011 Lazar Consulting, s.r.o. Elektronická aukcia -prístup do aukčného prostredia, verzia 2010.01 [PDF súbor]
10/2011 4.4.2011 Múzeum vo Svätom Antone Dodatok č. 2/ ku zmluve 2/2010 o výpožičke zbierkových predmetov 0,00 [PDF súbor]
11/2011 22.3.2011 Francúzsky inštitút v Bratislave Výučba francúzskeho jazyka 210,00 [PDF súbor]
16/2011 22.3.2011 Commercial Representacion Agency, spol s.r.o. Drobné opravy a udržiavanie objektov Kancelárie prezidenta SR a iných pomocných prác podľa potrieb objednávateľa t.j. zabezpečenie prevádzky budov vrátane priľahlých plôch a nádvorí v správe Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. [PDF súbor]
17/2011 4.4.2011 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Dodatok č.4 ku zmluve o výpožičke č. 03/2008 0.00 [PDF súbor]
18/2011 4.4.2011 Galarmtech s.r.o., Košice Servisná zmluva o servisnej a revíznej kontrolnej činnosti priemyselnej TV-KS [PDF súbor]
19/2011 4.4.2011 Galarmtech s.r.o., Košice Servisná zmluva o servisnej a revíznej kontrolnej činnosti elektr. zabezp. systému [PDF súbor]
20/2011 4.4.2011 Galarmtech s.r.o., Košice Servisná zmluva o servisnej a revíznej kontrolnej činnosti elektr. zsbezp. systému [PDF súbor]
21/2011 8.4.2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave Dodatok č. 2, výpočtový vzorec na stanovenie služby [PDF súbor]
22/2011 11.4.2011 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Poskytnutie služby technickej ochrany objektu [PDF súbor]
23/2011 29.4.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpodovej vody [PDF súbor]
24/2011 29.4.2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpodovej vody [PDF súbor]
25/2011 20.5.2011 Q-BG spol.s.r.o Vykonávanie pozáručného servisu k programovým produktom, /dotatok č. 10/2011/ 5,336.40 [PDF súbor]
31/2011 20.5.2011 Entrans, s.r.o. Prekladateľské a tlmočnícke služby, /dodatok č. 6/ [PDF súbor]
33/2011 6.6.2011 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Publikácie: " Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, v roku 2010" , "Ivan Gašparovič, prejavy a vystúpenia v roku 2010" 9,856.00 [PDF súbor]
34/2011 7.6.2011 Stolárstvo REDON Zhotovenie diela podľa kopií existujúcich okien [PDF súbor]
37/2011 28.6.2011 AB stav, s.r.o , Banská Bystrica Zmluva o diele 48,632.64 [PDF súbor]
38/2011 29.6.2011 eDevelopment, s.r.o, Dlhá 2, Stupava Kúpna zmluva, IBM licencie 5,991.60 [PDF súbor]
26/2011 14.7.2011 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Zmluva Govnet [PDF súbor]
39/2011 18.7.2011 eDevelopment, s.r.o, Dlhá 2, Stupava Zmluva o dielo 40,262.72 [PDF súbor]


© 2015 Kancelária prezidenta SR Technický prevádzkovateľ - webmaster